Ratepension vs. livrente

Penge til opsparing
Foto Illustrationsfoto: Colourbox.dk

Livsvarige livrenter er blevet friholdt fra det loft, som nu er lagt over fradrag for pensionsindbetalinger til ratepensioner. Skal du så til at indbetale til livrente i stedet? 

Livrente er sammen med ratepension danskernes foretrukne pensionsopsparing, og på overfladen ligner de hinanden på mange måder, både hvad angår indbetaling, fradragsret og udbetaling. De er ikke desto mindre meget forskellige i deres substans.

Med en ratepension får du udbetalt det beløb, du har sparet op med tillæg af afkast og fradrag for omkostninger. Udbetalingen sker i rater over typisk 10, 15 eller 20 år.

Med en livrente køber du dig typisk til en fast livsvarig ydelse. Du kan altså få udbetalt et fast beløb resten af dit liv! Det betyder, at udbetalingen stopper, når du dør, uanset om du bliver 70 eller 100 år. Du kan altså ikke vide på forhånd, hvor stort et beløb du får udbetalt. Således er livrenten både en opsparingsform og en forsikring der giver værdi, hvis du lever noget længere end gennemsnittet.

De nye regler, i Finansloven for 2012, begunstiger livrenten som pensionsprodukt. Ifølge denne bliver de livsvarige livrenter ikke omfattet af det nye loft på 55.000 kr. for indbetaling, som kommer til at gælde for ratepensioner fra 2012. Livrenter blev begunstiget på samme måde ved sidste ændring i 2008, hvor loftet blev sat til 100.000 kr. Men man skal alligevel tænke sig om mere end en gang, inden man erstatter indbetalingen på ratepensionen med en livrente.

Livrenter er i gennemsnit dyrere end ratepensioner, målt på hvor meget du får igen af de penge, du betaler ind. Og i modsætning til en ratepension går opsparingen som udgangspunkt ikke videre til arvinger, hvis du dør, inden den er udbetalt. Denne forsikringsydelse skal der betales ekstra for.

Desuden er livrenten et mindre fleksibelt produkt. Du kan altid ændre din ratepension til en livrente, hvis du har et godt helbred, når du nærmer sig pensionsalderen. Men du kan ikke lave en livrente om til en ratepension, hvis du har et dårligt helbred, når du er 65 år – og derfor ikke forventer at leve længe. Hertil kommer, at livrenten er et kollektivt produkt, så du har kun begrænset eller ingen mulighed for at bestemme, hvordan pengene bliver investeret i en livrente.

Omlægningen er fra flere sider blevet kritiseret for, at den tvinger pensionskunder over i et andet og mere usikkert produkt. Det er et problem, at livrenten er to produkter i et; opsparing og forsikring. Denne sammenblanding gør, at det er vanskeligt at gennemskue, hvad man betaler for hver enkelt del.

Usikkerheden om levealder gør, at livrenten bliver et væddemål mellem pensionsselskabet og pensionskunden om, hvor længe kunden lever. Lever man længe, får man et stort udbytte, lever man ikke så længe, får man et mindre udbytte.

Derfor mener Finanshuset i Fredensborg, at du skal tænke dig grundigt om, inden du erstatter opsparing på ratepensionen med indskud på en livrente.

Med mindre der er en væsentligt skattemæssig fordel ved at opspare via livrenten, eller du er meget sikker på at blive væsentligt ældre end gennemsnittet, er det langt fra sikkert, at livrenten er den bedste opsparingsform for dig. Ofte findes der andre bedre og mere sikre løsninger.

Artiklen er gengivet fra Euroinvestorpension.dk med tilladelse herfra.

Brugernes mening

Vis profil

Af: Freddy Thorning

En udmærket beskrivelse af forskellen på livrente og ratepension.

For mig var det ikke enten eller men både og - idet jeg udover et pænt éngangsbeløb ved min 65 årsdag tillige har valgt en supplerende ratepension, som sikrer mig en fornuftig samlet udbetaling de første 10 år. Så er jeg 75 år og nok ikke så forbrugende mere - og derfor kan livrenten m.m. klare resten.

Det synes jeg er en vinkel som også bør være med i overvejelsen.

Du skal være logget ind som SeptemberNet-bruger for at kunne kommentere.

Log ind eller Opret dig