Ældre bilister er trafiksikre

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto Seniorernes Blad

Det er en myte, at ældre bilister er farlige eller kører dårligere end andre bilister. Ældre er gode trafikanter. De kører ikke kører spirituskørsel, de overholder hastighedsgrænserne, og de er forudseende i trafikken.

I fremtiden kommer der flere ældre over 70 år ud i trafikken. I den anledning har TrygFonden og DTU Transport undersøgt, hvad det vil komme til at betyde for trafiksikkerheden. I rapporten slås det fast, at de ældre generelt er gode bilister.

Rapporten konkluderer “Hvis vi alle kørte som de ældre, så ville vi kunne halvere antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. De ældres kørsel er nemlig kendetegnende ved, at de f. eks. ikke kører spirituskørsel, de overholder hastighedsgrænserne, de kører sjældent, når det er mørkt eller glat, og de er samtidig forudseende i trafikken“.

Ældre bilister har således ikke højere risiko for at blive involveret i en ulykke end gennemsnitsbilisten. De ældre har endvidere stor rutine og erfaring, og viser ofte forsigtighed i trafikken. Hvis man er svækket eller syg, kan det dog påvirke adfærden i trafikken. Det er derfor vigtigt, at andre tager særlig hensyn til ældre trafikanter.

Ulykker med ældre trafikanter

Helt undgå trafikulykker kan de ældre bilister ikke, og de fleste ulykker med bilister over 65 år sker i kryds. Ulykkerne skyldes typisk, at:

  • Vigepligten overses
  • Bilisten ikke får orienteret sig tilstrækkeligt
  • Afstand til andre trafikanters hastighed fejlbedømmes
  • Bilisten reagerer for langsomt

Ældre mennesker er mere skrøbelige, og har derfor større risiko for at komme til skade eller blive dræbt, hvis de bliver involveret  i en trafikulykke. Andre trafikanter kan være med til at forebygge ulykker ved at være særlig opmærksomme på de ældre og nedsætte hastigheden.

Ældre trafikanter kan have:

  • Lang reaktionstid
  • Forringet evne til hastigheds- og afstandsbedømmelse
  • Svækket syn og hørelse
  • Mindre bevægelighed
  • Dårligere hukommelse, især korttidshukommelse

Er ældre bilister farlige i trafikken?

Umiddelbart er svaret NEJ, men svaret kan også afhænge af, hvad man mener med spørgsmålet. Ud fra en samfundsmæssig synsvinkel er antallet af ældres trafikulykker ikke i sig selv alarmerende. Regnes f. eks. antal ulykker pr. tusind indbyggere eller kørekortsindehavere, er ældre personers ulykkestal ikke højere end gennemsnittet og lavere end yngre bilisters.

Men omkostningerne  ved en ældre trafikskadet persons sygehusbehandling er imidlertid fire gange højere end for en yngre person. Med den voksende ældrebefolkning må det således nok erkendes, at ældres trafikulykker med tiden kan blive temmelig omkostningskrævende for samfundet med hospitalsindlæggelser, genoptræning m.m., men det må aldrig komme til diskussion som et samfundsøkonomisk problem.

Kørekortfornyelse

Regelmæssig kørekortfornyelse for ældre personer findes i en række lande herunder Danmark, hvor man skal have sit kørekort fornyet første gang, når man fylder 70 år. Det er lægen, som vurderer, om man skal have sit kørekort fornyet. Lægen undersøger syn, hørelse, bevægelighed m.m. Lægen vurderer også, om sygdomme og medicin kan have indvirkning på ens evne til at køre bil.

Langt de fleste klarer helbredsundersøgelsen uden problemer, så det er ikke noget man skal være nervøs for. Kørekortet skal fornyes, når man fylder 70, 74, 76, 78 og 8o år. Derefter skal det fornyes hvert år.

 

Dette er et uddrag af en artikel, der har været bragt i Seniorernes blad fra Pensionisternes Samvirke og bringes med tilladelse herfra.


Brugernes mening

Du skal være logget ind som SeptemberNet-bruger for at kunne kommentere.

Log ind eller Opret dig